Giá Xe Mazda Tại Quảng Ngãi

Mazda CX30
Mazda CX-30 2.0L Luxury: 807000000 đ
Mazda CX-30 2.0L Premium: 864000000 đ
Mazda CX3
Mazda CX-3 1.5L Deluxe: 617000000 đ
Mazda CX-3 1.5L Luxury: 655000000 đ
Mazda CX-3 1.5L Premium: 693000000 đ
New Mazda3 Sport
All-New Mazda3 Sport 1.5L Deluxe: 699000000 đ
All-New Mazda3 Sport 1.5L Luxury: 724000000 đ
All-New Mazda3 Sport 1.5L Premium: 744000000 đ
All-New Mazda3 Sport 2.0L Signature Luxury: 745000000 đ
All-New Mazda3 Hatchback 2.0L Signature Premium: 804000000 đ
All New Mazda 3
All-New Mazda3 1.5L Deluxe: 644000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Luxury: 694000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Premium: 774000000 đ
New Mazda2 Sport
New Mazda2 Sport 1.5L Deluxe: 498000000 đ
New Mazda2 Sport 1.5L Luxury: 551000000 đ
New Mazda2 Sport 1.5L Premium: 594000000 đ
New Mazda CX5
New Mazda CX-5 2.0L Deluxe: 829000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Luxury: 869000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Premium: 909000000 đ
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium AWD: 1059000000 đ
Mazda CX8
Mazda CX-8 2.5L Deluxe: 929000000 đ
Mazda CX-8 2.5L Luxury: 1038000000 đ
Mazda CX-8 2.5L Premium: 1149000000 đ
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD: 1239000000 đ
New Mazda 6
New Mazda6 2.0L Luxury: 889000000 đ
New Mazda6 2.0L Premium: 949000000 đ
New Mazda6 2.5L Signature Premium: 1049000000 đ
New Mazda 2
New Mazda2 1.5L AT: 461000000 đ
New Mazda2 1.5L Deluxe: 489000000 đ
New Mazda2 1.5L Luxury: 537000000 đ
New Mazda2 1.5L Premium: 543000000 đ
All new BT50 2021
All New Mazda BT-50 1.9 MT 4x2: 621000000 đ
All New Mazda BT-50 1.9L AT 4x2: 668000000 đ
All New Mazda BT-50 1.9 Luxury AT 4x2: 743000000 đ
All New Mazda BT-50 1.9 Premium 4x4: 799000000 đ