Giá Xe Mazda Tại Quảng Ngãi

Mazda CX30
Mazda CX-30 2.0L Luxury: 849000000 đ
Mazda CX-30 2.0L Premium: 909000000 đ
Mazda CX3
Mazda CX-3 1.5L Deluxe: 639000000 đ
Mazda CX-3 1.5L Luxury: 679000000 đ
Mazda CX-3 1.5L Premium: 719000000 đ
New Mazda3 Sport
All-New Mazda3 Hatchback 1.5L Deluxe: 699000000 đ
All-New Mazda3 Hatchback 1.5L Luxury: 744000000 đ
All-New Mazda3 Hatchback 1.5L Premium: 799000000 đ
All-New Mazda3 Hatchback 2.0L Signature Luxury: 799000000 đ
All-New Mazda3 Hatchback 2.0L Signature Premium: 849000000 đ
All New Mazda 3
All-New Mazda3 1.5L Deluxe: 669000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Luxury: 729000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Premium: 799000000 đ
All-New Mazda3 2.0L Signature Luxury: 799000000 đ
All-New Mazda3 2.0L Signature Premium: 849000000 đ
New Mazda2 Hatchback
New Mazda2 Hatchback 1.5L Deluxe: 519000000 đ
New Mazda2 Hatchback 1.5L Deluxe: 574000000 đ
New Mazda2 Hatchback 1.5L Premium: 619000000 đ
New Mazda CX5
New Mazda CX-5 2.0L Deluxe: 839000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Luxury: 879000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Premium: 919000000 đ
New Mazda CX-5 2.5L Luxury: 889000000 đ
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium 2WD: 999000000 đ
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium AWD: 1059000000 đ
Mazda CX8
Mazda CX-8 2.5L Deluxe: 999000000 đ
Mazda CX-8 2.5L Luxury: 1059000000 đ
Mazda CX-8 2.5L Premium: 1169000000 đ
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD: 1259000000 đ
New Mazda 6
New Mazda6 2.0L Luxury: 889000000 đ
New Mazda6 2.0L Premium: 949000000 đ
New Mazda6 2.5L Signature Premium: 1049000000 đ
New Mazda 2
New Mazda2 1.5L AT: 479000000 đ
New Mazda2 1.5L Deluxe: 509000000 đ
New Mazda2 1.5L Luxury: 559000000 đ
New Mazda2 1.5L Premium: 599000000 đ
Mazda BT-50
Mazda BT-50 2.2L Standard MT: 579000000 đ
Mazda BT-50 2.2L Deluxe AT: 614000000 đ
Mazda BT-50 2.2L Luxury AT: 644000000 đ
Mazda BT-50 3.2L Premium AT: 749000000 đ